Цени

Калкулатор на цените и онлайн поръчка

 

Цените са валидни от 01.03.2019 г.

Цените са за срок от 12 месеца от датата на инсталацията или предоставянето на потрeбителско име и парола за достъп до системите

 

Досиетата ЗОП - уникална колекция от събрани, обработени и свързани данни от протоколите на възложителите, заедно с пълния набор от документи в Регистъра на обществените поръчки

 

Наименование на продуктаПериодичностЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
Досиетата ЗОП - Интернет версия /за един лиценз   790,00 158,00 948,00

 

GDPR Наръчник - включва двата модула GDPR Инфо и GDPR Асистент

 

Наименование на продуктаПериодичностЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
GDPR Наръчник - за един лиценз   720,00 144,00 864,00

 

GDPR Инфо - актуална информация за правната рамка на защитата на личните данни

 

Наименование на продуктаПериодичностЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
GDPR Инфо - Десктоп версия        
Aктуализация след всеки брой на ДВ 104 300,00 60,00 360,00
 
Доплащане за ползване в локална мрежа        
- до 3 работни места 1 75,00 15,00 90,00
- до 5 работни места 1 99,00 19,80 118,80
- до 10 работни места 1 180,00 36,00 216,00
- до 15 работни места 1 261,00 52,20 313,20
- до 20 работни места 1 345,00 69,00 414,00
- до 25 работни места 1 420,00 84,00 504,00
над 25 работни места   по договаряне
 
GDPR Инфо WEB - Интернет версия /за един лиценз   300,00 60,00 360,00

 

GDPR Асистент - електронен дневник, регистри, наръчници и примерни документи за въвеждане на изискванията и водене на отчетност съгласно GDPR

 

Наименование на продуктаПериодичностЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
GDPR Асистент - Интернет версия /за един лиценз   490,00 98,00 588,00

 

ABBYY FineReader 14 Corporate

 

Наименование на продуктаПериодичностЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
ABBYY FineReader 14 Corporate - за един постоянен лиценз (еднократно)   487,00 97,40 584,40

 

АПИС Право - информационна система за българското законодателство

 

Наименование на продуктаПериодичностЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
АПИС Право - Десктоп версия        
Aктуализация след всеки брой на ДВ 104 384,00 76,80 460,80
Месечна актуализация 12 236,00 47,20 283,20
 
Доплащане за ползване в локална мрежа        
- до 3 работни места 1 96,00 19,20 115,20
- до 5 работни места 1 128,00 25,60 153,60
- до 10 работни места 1 230,00 46,00 276,00
- до 15 работни места 1 334,00 66,80 400,80
- до 20 работни места 1 438,00 87,60 525,60
- до 25 работни места 1 538,00 107,60 645,60
над 25 работни места   по договаряне
 
АПИС Право Mobile - достъп от мобилен телефон /за един лиценз        
За клиенти на десктоп версия на АПИС ПРАВО с актуализация след всеки брой на ДВ   38,00 7,60 45,60
За клиенти на десктоп версия на АПИС ПРАВО с месечна актуализация   28,00 5,60 33,60
 
АПИС Право WEB - Интернет версия /за един лиценз - актуализация след всеки брой на ДВ   384,00 76,80 460,80

 

Евро Право - информационна система за европейското законодателство

Наименование на продуктаПериодичностЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
Евро Право - Десктоп версия        
Aктуализация след всеки брой на ДВ 104 354,00 70,80 424,80
Месечна актуализация 12 217,00 43,40 260,40
 
Доплащане за ползване в локална мрежа        
- до 3 работни места 1 88,00 17,60 105,60
- до 5 работни места 1 118,00 23,60 141,60
- до 10 работни места 1 212,00 42,40 254,40
- до 15 работни места 1 308,00 61,60 369,60
- до 20 работни места 1 404,00 80,80 484,80
- до 25 работни места 1 496,00 99,20 595,20
над 25 работни места   по договаряне
 
Евро Право WEB - Интернет версия /за един лиценз - актуализация след всеки брой на ДВ    354,00 70,80 424,80

EuroCases - съдебна практика на водещи европейски юрисдикции по прилагането на правото на Европейския съюз

Наименование на продуктаПериодичностЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
EuroCases - Интернет версия        
- 1 лиценз   665,00 133,00 798,00
- 3 лиценза   1134,00 226,80 1360,80
- 10 лиценза   2347,00 469,40 2816,40
над 10 лиценза   по договаряне
EuroCases - Интернет версия (при закупени поне 2 други продукта на АПИС със съответния брой лицензи)        
- 1 лиценз   499,00 99,80 598,80
- 3 лиценза   849,00 169,80 1018,80
- 10 лиценза   1760,00 352,00 2112,00
над 10 лиценза   по договаряне

Tax & Financial Standards - финансова практика на водещи европейски юрисдикции по прилагането на правото на Европейския съюз

Наименование на продуктаПериодичностЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
Tax & Financial Standards - Интернет версия        
- 1 лиценз   469,00 93,80 562,80
- 3 лиценза   821,00 164,20 985,20
- 10 лиценза   1917,00 383,40 2300,40
над 10 лиценза   по договаряне
Tax & Financial Standards - Интернет версия (при закупени поне 2 други продукта на АПИС със съответния брой лицензи)        
- 1 лиценз   349,00 69,80 418,80
- 3 лиценза   616,00 123,20 739,20
- 10 лиценза   1438,00 287,60 1725,60
над 10 лиценза   по договаряне

АПИС - Софита - информационна система на българското законодателство на английски език

Наименование на продуктаПериодичностЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
АПИС - Софита - Десктоп версия        
Aктуализация след всеки брой на ДВ 104 1165,00 233,00 1398,00
Aктуализация след всеки брой на ДВ при съвместно ползване с АПИС ПРАВО 104 990,00 198,00 1188,00
Месечна актуализация 12 715,00 143,00 858,00
Месечна актуализация при съвместно ползване с АПИС ПРАВО 12 609,00 121,80 730,80
Доплащане за ползване в локална мрежа        
- до 3 работни места 1 288,00 57,60 345,60
- до 5 работни места 1 388,00 77,60 465,60
- до 10 работни места 1 699,00 139,80 838,80
- до 15 работни места 1 1014,00 202,80 1216,80
- до 20 работни места 1 1328,00 265,60 1593,60
- до 25 работни места 1 1631,00 326,20 1957,20
над 25 работни места   по договаряне
АПИС - Софита WEB - актуализация след всеки брой на ДВ        
АПИС СОФИТА WEB - Интернет версия /за един лиценз   1165,00 233,00 1398,00
АПИС СОФИТА WEB - Интернет версия при съвместно ползване с АПИС ПРАВО WEB /за един лиценз   990,00 198,00 1188,00

АПИС Практика - съдебна практика и исков процес (съвместно ползване с АПИС ПРАВО)

Наименование на продуктаПериодичностЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
АПИС Практика - Десктоп версия        
Aктуализация след всеки брой на ДВ 104 289,00 57,80 346,80
Месечна актуализация 12 178,00 35,60 213,60
Доплащане за ползване в локална мрежа        
- до 3 работни места 1 74,00 14,80 88,80
- до 5 работни места 1 96,00 19,20 115,20
- до 10 работни места 1 173,00 34,60 207,60
- до 15 работни места 1 252,00 50,40 302,40
- до 20 работни места 1 329,00 65,80 394,80
- до 25 работни места 1 405,00 81,00 486,00
над 25 работни места   по договаряне
АПИС Практика WEB - Интернет версия /за един лиценз - актуализация след всеки брой на ДВ    289,00 57,80 346,80

АПИС Процедури - информационна система за извършване на административни услуги, правни действия, сделки и договори

Наименование на продуктаПериодичностЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
АПИС Процедури - Десктоп версия        
Aктуализация след всеки брой на ДВ 104 373,00 74,60 447,60
Aктуализация след всеки брой на ДВ при съвместно ползване с АПИС ПРАВО 104 321,00 64,20 385,20
Месечна актуализация 12 238,00 47,60 285,60
Месечна актуализация при съвместно ползване с АПИС ПРАВО 12 205,00 41,00 246,00
Доплащане за ползване в локална мрежа        
- до 3 работни места 1 94,00 18,80 112,80
- до 5 работни места 1 128,00 25,60 153,60
- до 10 работни места 1 224,00 44,80 268,80
- до 15 работни места 1 324,00 64,80 388,80
- до 20 работни места 1 424,00 84,80 508,80
- до 25 работни места 1 522,00 104,40 626,40
над 25 работни места   по договаряне
АПИС Процедури WEB - актуализация след всеки брой на ДВ        
АПИС Процедури WEB - Интернет версия /за един лиценз   373,00 74,60 447,60
АПИС Процедури WEB - Интернет версия при съвместно ползване с АПИС Право WEB /за един лиценз   321,00 64,20 385,20

АПИС Финанси - икономически модели, финансови схеми, изчислителни алгоритми

Наименование на продуктаПериодичностЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
АПИС Финанси - Десктоп версия        
Aктуализация след всеки брой на ДВ 104 294,00 58,80 352,80
Aктуализация след всеки брой на ДВ при съвместно ползване с ЕВРО ФИНАНСИ 104 274,00 54,80 328,80
Месечна актуализация 12 195,00 39,00 234,00
Месечна актуализация при съвместно ползване с ЕВРО ФИНАНСИ 12 180,00 36,00 216,00
Доплащане за ползване в локална мрежа        
- до 3 работни места 1 74,00 14,80 88,80
- до 5 работни места 1 98,00 19,60 117,60
- до 10 работни места 1 176,00 35,20 211,20
- до 15 работни места 1 256,00 51,20 307,20
- до 20 работни места 1 334,00 66,80 400,80
- до 25 работни места 1 412,00 82,40 494,40
над 25 работни места   по договаряне
АПИС Финанси WEB - актуализация след всеки брой на ДВ        
АПИС Финанси WEB - Интернет версия /за един лиценз   294,00 58,80 352,80
АПИС Финанси WEB - Интернет версия при съвместно ползване с Евро Финанси WEB /за един лиценз   274,00 54,80 328,80

Евро Финанси - информационна система за икономиката и финансите в Европейския съюз

Наименование на продуктаПериодичностЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
Евро Финанси - Десктоп версия        
Aктуализация след всеки брой на ДВ 104 298,00 59,60 357,60
Aктуализация след всеки брой на ДВ при съвместно ползване със АПИС Финанси 104 254,00 50,80 304,80
Месечна актуализация 12 194,00 38,80 232,80
Месечна актуализация при съвместно ползване с АПИС ФИНАНСИ 12 165,00 33,00 198,00
Доплащане за ползване в локална мрежа        
- до 3 работни места 1 75,00 15,00 90,00
- до 5 работни места 1 99,00 19,80 118,80
- до 10 работни места 1 179,00 35,80 214,80
- до 15 работни места 1 259,00 51,80 310,80
- до 20 работни места 1 339,00 67,80 406,80
- до 25 работни места 1 419,00 83,80 502,80
над 25 работни места   по договаряне
Евро Финанси WEB - актуализация след всеки брой на ДВ        
Евро Финанси WEB - Интернет версия /за един лиценз   298,00 59,60 357,60
Евро Финанси WEB - Интернет версия при съвместно ползване с АПИС Финанси WEB /за един лиценз   254,00 50,80 304,80

АПИС Регистър+ - информационна система за фирмите и организациите

Наименование на продуктаПериодичностЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
АПИС Регистър+ - Десктоп версия        
Ежедневна актуализация 104 770,00 154,00 924,00
Месечна актуализация 12 515,00 103,00 618,00
Доплащане за ползване в локална мрежа        
- до 3 работни места 1 194,00 38,80 232,80
- до 5 работни места 1 258.00 51.60 309.60
- до 10 работни места 1 464.00 92.80 556.80
- до 15 работни места 1 668.00 133.60 801.60
- до 20 работни места 1 878.00 175.60 1053.60
- до 25 работни места 1 1078.00 215.60 1293.60
над 25 работни места   по договаряне
АПИС Регистър Mobile - достъп от мобилен телефон /за един лиценз        
За клиенти на десктоп версия на АПИС Регистър+ с ежедневна актуализация   48,00 9,60 57,60
За клиенти на десктоп версия на АПИС Регистър+ с месечна актуализация   38,00 7,60 45,60
АПИС Регистър+ WEB - Интернет версия /за един лиценз - Ежедневна актуализация   770,00 154,00 924,00
Извадки с фирмена информация за маркетингови цели   по договаряне

Импорт и следене на клиентски списъци за фирмени промени (съвместно ползване с АПИС Регистър+)

Наименование на продуктаПериодичностЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
Импорт и следене на клиентски списъци за фирмени промени (съвместно ползване с АПИС Регистър+) - Десктоп версия        
Актуализация след всякo обновяване на АПИС РЕГИСТЪР плюс   299,00 59,80 358,80
Доплащане за ползване в локална мрежа        
- до 3 работни места 1 76,00 15,20 91,20
- до 5 работни места 1 99,00 19,80 118,80
- до 10 работни места 1 179.00 35,80 214,80
- до 15 работни места 1 259.00 51,80 310,80
- до 20 работни места 1 339.00 67,80 406,80
- до 25 работни места 1 419.00 83.80 502,80
над 25 работни места   по договаряне
Импорт и следене на клиентски списъци за фирмени промени (съвместно ползване с АПИС Регистър+ WEB) - Интернет версия за един лиценз - след всякo обновяване на АПИС РЕГИСТЪР плюс    299,00 59,80 358,80

Акционерен капитал (съвместно ползване с АПИС Регистър+ WEB)

Наименование на продуктаПериодичностЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
Акционерен капитал (съвместно ползване с АПИС Регистър+ WEB) - Интернет версия за един лиценз - след всякo обновяване на АПИС РЕГИСТЪР плюс    690,00 138,00 828,00

Фирмен анализ - информационна система за анализ и сравнение на фирми по финансови показатели от годишните финансови отчети

Наименование на продуктаПериодичностЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
Фирмен анализ        
Ежедневна актуализация   690,00 138,00 828,00
Ежедневна актуализация при съвместно ползване с АПИС РЕГИСТЪР плюс   420,00 84,00 504,00
Месечна актуализация при съвместно ползване с АПИС РЕГИСТЪР плюс 12 275,00 55,00 330,00
Доплащане за ползване в локална мрежа        
- до 3 работни места 1 170,00 34,00 204,00
- до 5 работни места 1 230,00 46,00 276,00
- до 10 работни места 1 410,00 82,00 492,00
- до 15 работни места 1 600,00 120,00 720,00
- до 20 работни места 1 780,00 156,00 936,00
- до 25 работни места 1 960,00 192,00 1152,00
над 25 работни места   по договаряне

АПИС Време - информационна система за експертни анализи на промените в законодателството, коментари, срокове

Наименование на продуктаПериодичностЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
АПИС Време - Десктоп версия        
Aктуализация след всеки брой на ДВ 104 299,00 59,80 358,80
Месечна актуализация 12 173,00 34,60 207,60
Доплащане за ползване в локална мрежа        
- до 3 работни места 1 76,00 15,20 91,20
- до 5 работни места 1 103,00 20,60 123,60
- до 10 работни места 1 179,00 35,80 214,80
- до 15 работни места 1 259,00 51,80 310,80
- до 20 работни места 1 339,00 67,80 406,80
- до 25 работни места 1 419,00 83,80 502,80
над 25 работни места   по договаряне
АПИС Време WEB - Интернет версия /за един лиценз - актуализация след всеки брой на ДВ    299,00 59,80 358,80

АПИС Глобус - информационна система за правния режим на чужденците и чуждестранните инвестиции в България

Наименование на продуктаПериодичностЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
АПИС Глобус - Десктоп версия        
Aктуализация след всеки брой на ДВ 104 299,00 59,80 358,80
Месечна актуализация 12 189,00 37,80 226,80
Доплащане за ползване в локална мрежа        
- до 3 работни места 1 76,00 15,20 91,20
- до 5 работни места 1 99,00 19,80 118,80
- до 10 работни места 1 179,00 35,80 214,80
- до 15 работни места 1 259,00 51,80 310,80
- до 20 работни места 1 339,00 67,80 406,80
- до 25 работни места 1 419,00 83,80 502,80
над 25 работни места   по договаряне
АПИС ГЛОБУС WEB - Интернет версия /за един лиценз - актуализация след всеки брой на ДВ    299,00 59,80 358,80

АПИС Конструкции (съвместно ползване с АПИС Право и АПИС Практика) - информационна система за анализ и решаване на правни казуси

Наименование на продуктаПериодичностЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
Aктуализация след всеки брой на ДВ   160,00 32,00 192,00
Доплащане за ползване в локална мрежа        
- до 3 работни места 1 40,00 8,00 48,00
- до 5 работни места 1 53,00 10,60 63,60
- до 10 работни места 1 96,00 19,20 115.20
- до 15 работни места 1 139,00 27,80 166,80
- до 20 работни места 1 182,00 36.40 218,40
- до 25 работни места 1 224,00 44,80 268,80
над 25 работни места   по договаряне

Конструкции на АПИС-Дигеста ООД (съвместно ползване с АПИС Право и АПИС Практика) - информационна система за анализ и решаване на правни казуси

Наименование на продуктаПериодичностЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
Aктуализация след всеки брой на ДВ 104 333,00 66,60 399,60
Месечна актуализация със CD 12 199,00 39,80 238,80
Доплащане за ползване в локална мрежа        
- до 3 работни места 1 86,00 17,20 103,20
- до 5 работни места 1 111,00 22,20 133,20
- до 10 работни места 1 200,00 40,00 240,00
- до 15 работни места 1 289,00 57,80 346,80
- до 20 работни места 1 379,00 75,80 454,80
- до 25 работни места 1 466,00 93,20 559,20
над 25 работни места   по договаряне

АПИС Евро Пакет - Евро Право и Евро Финанси

Наименование на продуктаПериодичностЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
АПИС Евро Пакет - Десктоп версия        
Aктуализация след всеки брой на ДВ 104 580,00 116,00 696,00
Месечна актуализация 12 365,00 73,00 438,00
Доплащане за ползване в локална мрежа        
- до 3 работни места 1 148,00 29,60 177,60
- до 5 работни места 1 193,00 38,60 231,60
- до 10 работни места 1 348,00 69,60 417,60
- до 15 работни места 1 508,00 101,60 609,60
- до 20 работни места 1 664,00 132,80 796,80
- до 25 работни места 1 812,00 162,40 974,40
над 25 работни места   по договаряне
АПИС Евро Пакет WEB – Евро Право и Евро Финанси – Интернет версия /за един лиценз - актуализация след всеки брой на ДВ    580,00 116,00 696,00

АПИС Кантора - деловодна система за адвокати и юрисконсулти

Наименование на продуктаПериодичностЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
Право на ползване, инсталация, обучение, поддръжка и актуализация за 1 работно място с до трима потребители в мрежа за срок от 12 месеца   370,00 74,00 444,00
Право на ползване, инсталация, обучение, поддръжка и актуализация за 1 работно място с до трима потребители в мрежа /при съвместно ползване с АПИС ВРЕМЕ/ за срок от 12 месеца   333,00 66,60 399,60
Доплащане за всеки допълнителен потребител 1 50,00 10,00 60,00
Поддръжка и актуализация за 1 работно място с до трима потребители в мрежа за срок от 12 месеца   240,00 48,00 288,00
Доплащане за едногодишен абонамент за поддръжка и актуализация за всеки допълнителен потребител   30,00 6,00 36,00

Модел на данъчна спогодба и Ръководство по трансферно ценообразуване на ОИСР 2010

* Двата продукта не са в продажба, считано съответно от 01.08.2017 г. и 01.02.2018 г., но са достъпни в системите на АПИС за клиентите, които са ги закупили преди тези дати.

Наименование на продуктаПериодичностЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
Абонамент за разширена функционалност и интеграция на Модела с продуктите на АПИС за срок от 12 месеца 1 49,00 9,80 58,80
Абонамент за разширена функционалност и интеграция на Ръководството с продуктите на АПИС за срок от 12 месеца 1 49,00 9,80 58,80
Абонамент за разширена функционалност и интеграция на комплекта с продуктите на АПИС за срок от 12 месеца 1 89,00 17,80 106,80

Други

Наименование на продуктаПериодичностЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
Системна помощ от дистрибутор на място (инсталиране, преинсталиране, актуализиране и др.) 1 30,00 6,00 36,00
Доплащане за получаване на месечна актуализация на CD (независимо от броя закупени продукти) 1 50,00 10,00 60,00

Актуализация се извършва с актуализиращо приложение през Internet.