Финансова информация

Икономически модели, експертни разработки, изчислителни алгоритми и алтернативни решения в областта на икономиката, счетоводството, финансите и бюджетирането

АПИС Финанси

Икономически модели. Финансови схеми. Изчислителни алгоритми

Евро Финанси

Евро Финанси представя икономическата система на Европейския съюз

Модел на ОИСР

Единственият официално лицензиран от ОИСР български превод на версията от 2010 г. на "Модел на данъчна спогодба за доходите и имуществото"

Ръководство на ОИСР

Единственият официално лицензиран от ОИСР български превод на версията от 2010 г. на "Ръководство на ОИСР по трансферно ценообразуване за мултинационални предприятия и данъчни администрации"