Евро Право

Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. май 2020 г.

Документи на ЕС във връзка с пандемията COVID-19

Подбрани други документи, публикувани в "Официален вестник"

Практика на Съда на ЕС в Люксембург

Пострадалите от крушението на кораб, плаващ под панамско знаме, могат да предявят иск пред италианските юрисдикции, с който да ангажират гражданската отговорност на италиански организации, класифицирали и сертифицирали този кораб

Общият съд отхвърли жалбите против решението на Комисията да обяви за неправомерна помощта на Италия в полза на няколко авиокомпании, обслужващи Сардиния