Консолидиран текст на Правилника за прилагане на ЗОП с предложените за обществено обсъждане изменения

12 февруари 2020

В електронния портал за обществени консултации на Министерския съвет беше публикуван за обществено обсъждане проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). Основната част от предлаганите промени са свързани с привеждането на ППЗОП в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП, в сила от 1 януари 2020 г., с които се въвежда централизираната електронна платформа за възлагане на обществени поръчки. Срокът за предложения е до 8.03.2020 г.

За да улесни и подпомогне участието в общественото обсъждане на заинтересованите лица и експерти, АПИС Европа Ви предоставя консолидиран текст на ППЗОП с предложените изменения, който можете да видите тук.

В допълнение Ви предлагаме да се запознаете с новия ни продукт „Досиетата ЗОП“ - практически инструмент за по-лесно ориентиране в процеса на възлагане и реализиране на обществените поръчки. В него информацията от протоколите на възложителите е систематизирана и нагледно поднесена, с възможност за достъп чрез системата АПИС Регистър+ до пълните досиета на възложители, изпълнители и отстранени участници в поръчките. Съдържанието на продукта вече е разширено и с информацията от подадените жалби в Комисията за защита на конкуренцията и заведените искове във Върховния административен съд.

За да получите лични впечатления как се работи с „Досиетата ЗОП“, АПИС Ви предлага:

Един ден свободен достъп до „Досиетата ЗОП“, заедно с продуктите Апис Регистър+, АПИС Право и АПИС Практика.

Ако желаете да получите достъп, моля заявете тук.

Още новини

30 март 2020

Свободен достъп до новата процедура за надомната работа в условията на извънредно положение

АПИС Европа предоставя свободен достъп до новата разработка, налична в продукта АПИС Процедури: „Работа от разстояние и надомна работа при обявено извънредно положение“. Заедно с това публикуваме и образците на документи, необходими за законосъобразното въвеждане на този режим.

24 март 2020

Oбнародван e Законът за мерките и действията по време на извънредното положение

В извънредния брой 28 от 24.03.2020 г. на „Държавен вестник“ е обнародван Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

12 март 2020

Решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от България относно тълкуването на митническото законодателство на ЕС

Съдът постановява, че не е допустима национална правна уредба, съгласно която на нарушителя се налага освен имуществена санкция и плащане на равностойността на стоките.