Консолидиран текст на Правилника за прилагане на ЗОП с предложените за обществено обсъждане изменения

12 февруари 2020

В електронния портал за обществени консултации на Министерския съвет беше публикуван за обществено обсъждане проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). Основната част от предлаганите промени са свързани с привеждането на ППЗОП в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП, в сила от 1 януари 2020 г., с които се въвежда централизираната електронна платформа за възлагане на обществени поръчки. Срокът за предложения е до 8.03.2020 г.

За да улесни и подпомогне участието в общественото обсъждане на заинтересованите лица и експерти, АПИС Европа Ви предоставя консолидиран текст на ППЗОП с предложените изменения, който можете да видите тук.

В допълнение Ви предлагаме да се запознаете с новия ни продукт „Досиетата ЗОП“ - практически инструмент за по-лесно ориентиране в процеса на възлагане и реализиране на обществените поръчки. В него информацията от протоколите на възложителите е систематизирана и нагледно поднесена, с възможност за достъп чрез системата АПИС Регистър+ до пълните досиета на възложители, изпълнители и отстранени участници в поръчките. Съдържанието на продукта вече е разширено и с информацията от подадените жалби в Комисията за защита на конкуренцията и заведените искове във Върховния административен съд.

За да получите лични впечатления как се работи с „Досиетата ЗОП“, АПИС Ви предлага:

Един ден свободен достъп до „Досиетата ЗОП“, заедно с продуктите Апис Регистър+, АПИС Право и АПИС Практика.

Ако желаете да получите достъп, моля заявете тук.

Още новини

03 август 2020

Извънредното положение и реда за начисляване на лихви за забава и неустойки

Промените, приети във връзка с извънредното положение, са отразени в изчислителните системи на Апис Финанси.

07 юли 2020

Коментар за намалената ДДС ставка от адв. Райков и адв. Бобева, Ърнст и Янг

С любезното съдействие на авторите, АПИС публикува най-новия коментар "Прилагане на намаленa 9% ДДС ставка за стоки и нови категории услуги" на адв. Милен Райков, управляващ съдружник, и адв. Боряна Бобева, мениджър, в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“.

25 юни 2020

Важно решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от български съд

Съдът на ЕС постанови, че не се допуска национална съдебна практика, според която работодателят не дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на работника за периода от незаконното му уволнение до възстановяването му на работа.