Нова функционалност „Ход на делото“ в продукта АПИС Практика

21 февруари 2020

Нова полезна функционалност можете да намерите в продуктa АПИС Практика. В секцията „Ход на делото“ към всеки съдебен акт, наличен в АПИС Практика, може да бъде проследено цялото инстанционно движение на делата с всички постановени от съответния съд решения или определения.

практика

В допълнение, към практиката по Закона за обществените поръчки е създадена връзка с продукта „Досиетата ЗОП“. Така, чрез актовете, постановени в производство по обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията, може да се достъпи досието на съответната обществена поръчка с цялата налична в „Досиетата ЗОП“ информация за възложителя, предмета и развитието на процедурата.

практика

За да получите впечатление как работи тази функционалност, ние Ви предлагаме един ден свободен достъп до модули АПИС Право, АПИС Практика, Досиетата ЗОП и АПИС Регистър+ - моля заявете тук.

Още новини

03 август 2020

Извънредното положение и реда за начисляване на лихви за забава и неустойки

Промените, приети във връзка с извънредното положение, са отразени в изчислителните системи на Апис Финанси.

07 юли 2020

Коментар за намалената ДДС ставка от адв. Райков и адв. Бобева, Ърнст и Янг

С любезното съдействие на авторите, АПИС публикува най-новия коментар "Прилагане на намаленa 9% ДДС ставка за стоки и нови категории услуги" на адв. Милен Райков, управляващ съдружник, и адв. Боряна Бобева, мениджър, в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“.

25 юни 2020

Важно решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от български съд

Съдът на ЕС постанови, че не се допуска национална съдебна практика, според която работодателят не дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на работника за периода от незаконното му уволнение до възстановяването му на работа.