Нова функционалност „Ход на делото“ в продукта АПИС Практика

21 февруари 2020

Нова полезна функционалност можете да намерите в продуктa АПИС Практика. В секцията „Ход на делото“ към всеки съдебен акт, наличен в АПИС Практика, може да бъде проследено цялото инстанционно движение на делата с всички постановени от съответния съд решения или определения.

практика

В допълнение, към практиката по Закона за обществените поръчки е създадена връзка с продукта „Досиетата ЗОП“. Така, чрез актовете, постановени в производство по обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията, може да се достъпи досието на съответната обществена поръчка с цялата налична в „Досиетата ЗОП“ информация за възложителя, предмета и развитието на процедурата.

практика

За да получите впечатление как работи тази функционалност, ние Ви предлагаме един ден свободен достъп до модули АПИС Право, АПИС Практика, Досиетата ЗОП и АПИС Регистър+ - моля заявете тук.

Още новини

30 март 2020

Свободен достъп до новата процедура за надомната работа в условията на извънредно положение

АПИС Европа предоставя свободен достъп до новата разработка, налична в продукта АПИС Процедури: „Работа от разстояние и надомна работа при обявено извънредно положение“. Заедно с това публикуваме и образците на документи, необходими за законосъобразното въвеждане на този режим.

24 март 2020

Oбнародван e Законът за мерките и действията по време на извънредното положение

В извънредния брой 28 от 24.03.2020 г. на „Държавен вестник“ е обнародван Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

12 март 2020

Решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от България относно тълкуването на митническото законодателство на ЕС

Съдът постановява, че не е допустима национална правна уредба, съгласно която на нарушителя се налага освен имуществена санкция и плащане на равностойността на стоките.