Ползване от вкъщи на уеб продуктите на АПИС

11 март 2020

Отчитайки усложнената епидемична обстановка в страната и вероятността на много от служителите в организациите да се наложи да работят от вкъщи, АПИС реши да предостави на потребителите на настолната (десктоп) версия на информационните системи допълнителната възможност да ползват свободен демонстрационен достъп до WEB версията на продуктите до 13 май 2020 г.

WEB версията на модулите предлага редица нови и изключително полезни потребителски функции, които не са интегрирани в настолната версия. Например, в раздел „Ход на делото“ към всеки съдебен акт, наличен в „АПИС Практика“, може да бъде проследено пълното инстанционно движение на делото с всички постановени от съответната съдебна инстанция решения или определения.

Предоставеният свободен демонстрационен достъп е пълнофункционален и включва и други продукти на АПИС, които биха били от полза за потребителя.

Клиентите на десктоп продукти на АПИС, които желаят да получат достъп до уеб версията на информационните системи, могат да се свържат с обслужващия ги търговски представител или да пишат на e-mail: office@apis.bg.

 

Още новини

03 август 2020

Извънредното положение и реда за начисляване на лихви за забава и неустойки

Промените, приети във връзка с извънредното положение, са отразени в изчислителните системи на Апис Финанси.

07 юли 2020

Коментар за намалената ДДС ставка от адв. Райков и адв. Бобева, Ърнст и Янг

С любезното съдействие на авторите, АПИС публикува най-новия коментар "Прилагане на намаленa 9% ДДС ставка за стоки и нови категории услуги" на адв. Милен Райков, управляващ съдружник, и адв. Боряна Бобева, мениджър, в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“.

25 юни 2020

Важно решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от български съд

Съдът на ЕС постанови, че не се допуска национална съдебна практика, според която работодателят не дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на работника за периода от незаконното му уволнение до възстановяването му на работа.