Три нови модула в GDPR Асистент

25 ноември 2019

В GDPR Асистент са добавени три нови модула, които да подпомогнат вземането на решения в определени ситуации при управлението на личните данни. Подобен модул е „Проверка за необходимост от определяне на Длъжностно лице за защита на личните данни (ДЛЗД)“, който е наличен още от създаването на иновативния продукт GDPR Асистент. Новите три модула се намират в папката „Насоки за прилагане на GDPR“ и следват същата логика на задаване на насочващи въпроси, избор на отговор с „ДА“ и „НЕ“ и насочване към следващ логиката ход, основан на разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Те отговарят на следните въпроси:

  • Организацията ми следва ли да уведоми субектите на данни при нарушение на сигурността на личните данни?
  • В кои случаи организацията ми може да осъществява автоматизирано вземане на индивидуално решение, което да поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин да го засяга в значителна степен?
  • Налага ли се дружеството ми да поддържа регистър на дейностите по обработване?

Още новини

12 февруари 2020

Консолидиран текст на Правилника за прилагане на ЗОП с предложените за обществено обсъждане изменения

В електронния портал за обществени консултации на Министерския съвет беше публикуван за обществено обсъждане проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). Основната част от предлаганите промени са свързани с привеждането на ППЗОП в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП, в сила от 1 януари 2020 г., с които се въвежда централизираната електронна платформа за възлагане на обществени поръчки. Срокът за предложения е до 8.03.2020 г. За да улесни и подпомогне участието в общественото обсъждане на заинтересованите лица и експерти, АПИС Европа Ви предоставя консолидиран текст на ППЗОП с предложените изменения.

04 февруари 2020

Практическо обучение "Как финансовите продукти на АПИС ще Ви улеснят във финансовата 2020 г."

Поради големия интерес АПИС АКАДЕМИЯ обявява втора дата за провеждане на безплатно практическо обучение

28 януари 2020

Приложението „GDPR в твоя джоб” с финална версия за Деня за защита на личните данни

На 28 януари в Европа и много други държави в света се отбелязва Денят за защита на личните даннни. В тази връзка, Комисията за защита на личните данни представи разработената по международния проект SMEDATA финална версия на мобилното приложение „GDPR в твоя джоб“.